HuvudbildDeepDrip bevattning

Vid droppbevattning fördelas vattnet på ett lökformat sätt i växternas rotzon.

Droppslang i häckDroppbevattnad blommaDroppbevattnade blommor

Droppbevattning

Metoden att droppbevattna har i många år använts av yrkesodlare för bevattning. Tekniken är också lämplig för att vattna i din trädgård, rabatter, grönsaksland, växthus, och gräsmattor.

Fördelarna är många, bl.a. mycket god vattenhushållning eftersom bevattningen sker direkt på marken med  liten avdunstning. Inget onödigt vattnas, hus och bilar skonas.

Droppbevattning görs med droppslang. En miljövänlig poly-etenslang med ingjutna droppventiler för exakt droppflöde.

Droppslang i häck

Droppbevattning kan anläggas i befintliga gräsmattor, eller vid nyanläggning.

Ingreppen är små och ”läkning” sker snabbt.

Att droppbevattna nysatta häckar med droppslang är en utmärkt metod.

MP Rotator