Huvudbild

Effekt av bevattning

Alla gräsmattor kan bli gröna smaragder i din trädgård.

Så här kan en förändring ske.

DeepDrip bevattningHuvudbild

Gräsmattan i utgångsläget

Uppgrävd gräsmattaUppgrävd gräsmatta

Torkan hade satt in när arbetet påbörjades

Efter några veckor med intensiv vattning blev resultatet så här.

MP Rotator